AREALDISPONERING

Anleggsutvalget startet i 2013 arbeidet med å se på arealdisponering på Lovisenlund Idrettsplass. Man ønsket å fastsette plassering av hovedelementer på arealet klubben disponerer, slik at alle investeringer i fremtiden fulgte denne overordnede planen. Det ble da laget vidløftige ideskisser for området rundt gressbanen hvor området ble indelt i 5 hovedområder, fra A til E.

 

I forbindelse med dette vokste ideén om en ny Turnhall fram på området C som en friidretts- og håndballarena, kombinert med et serviceanlegg for publikum. Planen innbefatter også ny hovedtribune inn mot gressbanen. Bildene under viser skissene i forbindelse med dette arbeidet.

PROSJEKT

LOVISENLUND STORHALL

Siden er produsert og sponset av MYPORT