PROSJEKTORGANISASJON

LOVISENLUND FLERBRUKSHALL

ARBEIDSGRUPPAS LEDER:

 

ARBEIDSGRUPPAS ARBEIDSOPPGAVER:

  • Organisere arbeidet i arbeidsgruppa inkl. møtevirksomhet
  • Utarbeide finansieringsplan (kartlegge søknadsfrister/krav).

FRIST INNSTILLING:

1. NOVEMBER 2018

Siden er produsert av MYPORT - myport.no