PROSJEKTORGANISASJON

LOVISENLUND FLERBRUKSHALL

Frogner Storhall

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Bymiljøetaten i Oslo kommune å videreutvikle og bygge en ny ishall og en ny flerbrukshall tett inntil ærverdige Frogner Stadion på Majorstua i Oslo.

Publisert: 13.05.2015 14:07.

Oppdraget skal gjennomføres som en samspillskontrakt mellom Bymiljøetaten og Veidekke Entreprenør. Målpris for kontrakten vil ikke foreligge før etter at forprosjektet er ferdig til høsten, men kontraktsverdien vil være over 100 millioner kroner ekskl. mva.

 

Prosjektet «Frogner is- og flerbrukshall» er siste del av en større utvikling av Frogner Stadion. Den nye bygningsmassen vil bestå av:

 

Ishall med tilhørende garderober og driftsarealer på nær 3.000 m 2 BTA Flerbrukshall med tilhørende garderober og driftsarealer på nær 2.000 m 2 BTA. Denne planlegges å ligge fullstendig under bakken for å minimalisere bygningsvolumet over bakken Felles mellombygg med inngangsparti, kontorer, fellesrom, møterom kafe/servering på ca. 750 m 2 BTA

 

Prosjektet er et forbildeprosjekt i FutureBuilt - der målet er å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektet skal ha høy arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt bymiljø. Eksisterende og nye tekniske anlegg skal samkjøres for å gi en helhetlig og energieffektiv drift av idrettsanleggene i Frognerparken. Miljøkravene dokumenteres ved BREEAM Nor.

 

http://www.bygg.no/article/1236841

Siden er produsert av MYPORT - myport.no