PROSJEKTORGANISASJON

LOVISENLUND FLERBRUKSHALL

ARBEIDSGRUPPAS LEDER:

Dag Astor Nielsen - dan@cowi.no

 

MEDLEMMER:

Nils Hatlo - nils@hatlo.no

Frank Duvholt - Frank Duvholt

Geir Vines - geir.g.vines@gmail.com

ARBEIDSGRUPPAS ARBEIDSOPPGAVER:

  • Organisere arbeidet i arbeidsgruppa inkl. møtevirksomhet
  • Innhente foreløpige kostnadsestimater fra konsulent/entreprenør.

FRIST INNSTILLING:

1. SEPTEMBER 2018

Siden er produsert av MYPORT - myport.no