PROSJEKTORGANISASJON

LOVISENLUND FLERBRUKSHALL

Økonomi

Prosjektet er nå inne i fasen Mulighetsstudiet. Sentralt i denne fasen står følgende målsettinger:

  • Innhente foreløpige kostnadsestimater fra konsulent/entreprenør.
  • Utarbeide finansieringsplan (kartlegge søknadsfrister/krav).
  • Kartlegge mulige sponsorer, samarbeidspartnere, leietakere. Utarbeide plan for tilnærming til partnere.

Siden er produsert av MYPORT - myport.no