PROSJEKTORGANISASJON

LOVISENLUND FLERBRUKSHALL

ADMINISTRASJON/LEDELSE/STYRINGSGRUPPE

Geir Anton Haga - gahaga@tslarvik.com

Else-Marie Smith - else-marie@larvikturn.no

Erik Andersen - erik@myport.no

Arne Svardal - asvardal@online.no

Tom Skaara - tom.skaara@fritzoe.no

Dag Astor Nielsen - dan@cowi.no

Nils Hatlo - nils@hatlo.no

Frank Duvholt - frank@mogd.no

Geir Vines - geir.g.vines@gmail.com

 

ARBEIDSGRUPPAS OPPGAVER:

  • Organisere og lede arbeidet med denne fasen.
  • Innkalle til - og lede prosjektmøter
  • Sekretæroppgaver for styringsgruppen og arbeidsgruppene i forbindelse med Mulighetsstudie-fasen
  • Utarbeidet begrunnet anbefaling til Larvik Turn & IF's hovedstyre om videre fremdrift.

Siden er produsert av MYPORT - myport.no

- gahaga@tslarvik.com

- else-marie@larvikturn.no

- erik@myport.no

- asvardal@online.no

- tom.skaara@fritzoe.no

- dan@cowi.no

- nils@hatlo.no

- frank@mogd.no

- geir.g.vines@gmail.com