PROSJEKTORGANISASJON

LOVISENLUND FLERBRUKSHALL

Regulering av Lovisenlundområdet

I forbindelse med forprosjektet for storhallen, er det startet opp en omrgulering av Lovisenlundområdet.

En ny reguleringsplan er under utarbeidelse for området.

Man kan lese det foreløpige forslaget til  rguleringsplanen her >>

Siden er produsert av MYPORT - myport.no