PROSJEKTORGANISASJON

LOVISENLUND FLERBRUKSHALL

ARBEIDGRUPPAS LEDER:

Tom Skaara - tom.skaara@fritzoe.no

ARBEIDSGRUPPAS ARBEIDSOPPGAVER:

  • Organisere arbeidet i arbeidsgruppa inkl. møtevirksomhet
  • Kartlegge mulige sponsorer, samarbeidspartnere, leietakere. Utarbeide plan for tilnærming til partnere.

FRIST INNSTILLING:

31. DESEMBER 2018

Siden er produsert av MYPORT - myport.no

Tom Skaara -