PROSJEKTORGANISASJON

LOVISENLUND FLERBRUKSHALL

ARBEIDSGRUPPAS LEDER:

Arne Svardal - Mobil: asvardal@online.no

MEDLEMMER:

Dag Astor

Repr. Håndballgruppa

Repr. Fotballgruppa

Repr. Allidrettsgruppa

Repr. Brytegruppa

Idrettskrets

Larvik Idrettsråd

 

 

ARBEIDSGRUPPAS ARBEIDSOPPGAVER:

  • Organisere arbeidet i arbeidsgruppa inkl. møtevirksomhet
  • Identifisere en (ev. flere alternative) realtistiske utbyggingsløsninger med tilhørende funksjonsbeskrivelser (hallens bruksområder og tekniske mål) (såkalt design-basis som danner utgangspunkt for endelig teknisk beskrivelse og spesifikasjoner i fase 3 Hovedstudiet).

Det skal leveres en skriftelig innstilling fra arbiedsgruppa til styringsgruppa innen fristen.

FRIST INNSTILLING:

1. april 2018

Siden er produsert av MYPORT - myport.no