PROSJEKTORGANISASJON

LOVISENLUND FLERBRUKSHALL

Det arbeides med å se på muligheten til å bygge en flerbrukshall på Lovisenlund. I tillegg til å få dekket egne behov ønsker Larvik Turn også å legge til rette for at flere innbyggere kan begynner å bruke Bøkeskogen for å bedre folkehelsa.

Foreløpige skisser

Siden i høst har styret hatt en aktiv idéfase for å se hva Larvik Turn & IF kan bli bedre på.  Nå har det vokst fram en drøm om å bygge videre på klubbens verdier, og samtidig bli en viktig aktør for å bedre folkehelsa i Larvik.

Ideen  med en ny flerbrukshall på Lovisenlund er foreløpig på skissestadiet.

Den skal ikke bare være en storstue for klubben, men være et åpent servicetilbud for alle brukerne av Bøkeskogen, og andre som ønsker å bruke anlegget.

Vi tror Larvik Turn må spille en viktigere rolle i denne sammenhengen.

Klubben kan idrett og aktivitet, og er et rimelig lavterskeltilbud. Derfor ønsker klubben å invitere til dialog om hva andre kan tenke seg, og hva Larvik Turn kan  bidra med.

 

Trenger fasiliteter

Bøkeskogen har anslagsvis mellom 60.000 og 70.000 mosjonsbesøk hvert år.

Det er bra, men at potensialet for det unike aktivitetsområdet er mye større.

Larvik Turn kan spille en viktig rolle ved å få flere til å bruke området, ved å lage et servicetilbud med toaletter, garderober og andre fasiliteter.  Det kan også være utstyr til utlån, treningsveiledning og slike ting.

Vi ønsker å ha fokus både på egne medlemmer og andre grupper som både ønsker og trenger å aktivisere seg. Vi ønsker at hele anlegget på Lovisenlund skal bli mer åpent og tilgjengelig, men da må vi  utvikle anlegget for å kunne tilby en slik service.

 

Innhold, så finansiering

Et slik prosjekt vil koste mange penger, men vi mener at alle fakta viser at en samling av tjenester og tilbud er billigere og vil skape mer aktivitet, enn å bygge spredt.

Det gjelder både for klubben selv og kommunen.

Det er nå viktig å finne ut hva planen skal inneholde, og deretter se på hvilke muligheter vi har for finansiering. Det kan være spillemidler, kommunale og fylkeskommunale midler, lån, private, og andre steder. Vi skal være like entusiastiske til å se på finansieringen, som vi har vært når vi nå har hatt idéfase for planene.

Finner vi et unikt konsept som mange ønsker å få etablert så er vi også sikker på at alle vil arbeide for å finne det økonomiske verktøy som trengs.

Framdriftsplan

Vårt mål er å lage planer i løpet av jubileumsåret 2015. Vi har vært i kontakt med Bøkeskogens og Kilens venner og kommunen, da det blir viktig fremover også å høre hva kommunen og politikerne tenker om de utfordringer blant annet Larvik har på folkehelse. Vi er klare til å være en aktiv partner på et større lag får å snu den trenden vi har i dag.

 

Håper å vokse igjen

Ved å få samlet alle idrettene, og få håndballen hjem til Lovisenlund,  regner vi med at foreningen vil vokse igjen, etter en del år hvor medlemstallet har gått nedover..

En slik hall og det øvrige anlegget på Lovisenlund vil gi muligheter for å tenke nye grupper og nye idretter og ikke minst et bedre sosialt miljø på tvers av gruppene.

Vi ser i dag at flere og flere idrettslag og foreninger legger ned grupper og fokuserer på færre idretter. Vi ønsker å gå mot den strømmen og heller utfordre oss selv ved å se på muligheten til et større mangfold av aktiviteter.

 

Larvik Turns visjon

Larvik Turn & IF vil bygge en flerbrukshall parallelt med fotballbanen. Dagens klubbhus og hovedtribune rives, og et servicebygg settes opp foran hallens inngangsparti.

Hallplanene inneholder foreløpig en 200-metersbane for fridrett og to hallflater, mindre rom for møter og andre aktiviter.

Nytt garderobeanlegg inn mot fotballbanen blir felles for hall, arena og kunstgrassbane.

 

Skal tilpasses omgivelsene

Trærne i Bøkeskogen skal være det høyeste elementet, Hallen skal derfor senkes ned i terrenget slik at den ikke blir domminerende mot bøkeskogen.

Siden er produsert av MYPORT - myport.no

Foreløpige skisser Siden i høst har styret hatt en aktiv idéfase for å se hva Larvik Turn & IF kan bli bedre på. Nå har det vokst fram en drøm om å bygge videre på klubbens verdier, og samtidig bli en viktig aktør for å bedre folkehelsa i Larvik. Ideen med en ny flerbrukshall på Lovisenlund er foreløpig på skissestadiet. Den skal ikke bare være en storstue for klubben, men være et åpent servicetilbud for alle brukerne av Bøkeskogen, og andre som ønsker å bruke anlegget. Vi tror Larvik Turn må spille en viktigere rolle i denne sammenhengen. Klubben kan idrett og aktivitet, og er et rimelig lavterskeltilbud. Derfor ønsker klubben å invitere til dialog om hva andre kan tenke seg, og hva Larvik Turn kan bidra med. Trenger fasiliteter Bøkeskogen har anslagsvis mellom 60.000 og 70.000 mosjonsbesøk hvert år. Det er bra, men at potensialet for det unike aktivitetsområdet er mye større. Larvik Turn kan spille en viktig rolle ved å få flere til å bruke området, ved å lage et servicetilbud med toaletter, garderober og andre fasiliteter. Det kan også være utstyr til utlån, treningsveiledning og slike ting. Vi ønsker å ha fokus både på egne medlemmer og andre grupper som både ønsker og trenger å aktivisere seg. Vi ønsker at hele anlegget på Lovisenlund skal bli mer åpent og tilgjengelig, men da må vi utvikle anlegget for å kunne tilby en slik service. Innhold, så finansiering Et slik prosjekt vil koste mange penger, men vi mener at alle fakta viser at en samling av tjenester og tilbud er billigere og vil skape mer aktivitet, enn å bygge spredt. Det gjelder både for klubben selv og kommunen. Det er nå viktig å finne ut hva planen skal inneholde, og deretter se på hvilke muligheter vi har for finansiering. Det kan være spillemidler, kommunale og fylkeskommunale midler, lån, private, og andre steder. Vi skal være like entusiastiske til å se på finansieringen, som vi har vært når vi nå har hatt idéfase for planene. Finner vi et unikt konsept som mange ønsker å få etablert så er vi også sikker på at alle vil arbeide for å finne det økonomiske verktøy som trengs. Framdriftsplan Vårt mål er å lage planer i løpet av jubileumsåret 2015. Vi har vært i kontakt med Bøkeskogens og Kilens venner og kommunen, da det blir viktig fremover også å høre hva kommunen og politikerne tenker om de utfordringer blant annet Larvik har på folkehelse. Vi er klare til å være en aktiv partner på et større lag får å snu den trenden vi har i dag. Håper å vokse igjen Ved å få samlet alle idrettene, og få håndballen hjem til Lovisenlund, regner vi med at foreningen vil vokse igjen, etter en del år hvor medlemstallet har gått nedover.. En slik hall og det øvrige anlegget på Lovisenlund vil gi muligheter for å tenke nye grupper og nye idretter og ikke minst et bedre sosialt miljø på tvers av gruppene. Vi ser i dag at flere og flere idrettslag og foreninger legger ned grupper og fokuserer på færre idretter. Vi ønsker å gå mot den strømmen og heller utfordre oss selv ved å se på muligheten til et større mangfold av aktiviteter. Larvik Turns visjon Larvik Turn & IF vil bygge en flerbrukshall parallelt med fotballbanen. Dagens klubbhus og hovedtribune rives, og et servicebygg settes opp foran hallens inngangsparti. Hallplanene inneholder foreløpig en 200-metersbane for fridrett og to hallflater, mindre rom for møter og andre aktiviter. Nytt garderobeanlegg inn mot fotballbanen blir felles for hall, arena og kunstgrassbane. Skal tilpasses omgivelsene Trærne i Bøkeskogen skal være det høyeste elementet, Hallen skal derfor senkes ned i terrenget slik at den ikke blir domminerende mot bøkeskogen.